สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เสาอากาศ TV-Digital HD

เสาอากาศ TV-Digital HD

ชุดเสาอากาศ TV Digital HD 

พร้อมติดตั้ง 

ชุดเสาอากาศ TV-Digital E5     พร้อมติดตั้ง 1,300.- บาท
ชุดเสาอากาศ TV-Digital E14   พร้อมติดตั้ง 1,500.- บาท
ชุดเสาอากาศ TV-Digital E27   พร้อมติดตั้ง 2,000.- บาท
***ราคานี้ รวมแขนจับ+เสามาตราฐาน 1 เมตร ***

(สายไม่เกิน 20 เมตร)

รับชมช่อง TV-Digiat 38 ช่อง

รับชมช่อง TV-Digiat HD : 3HD, 5HD, 7HD, 9HD, NBT-HD, Thai PBS-HD, GMM One HD, Thairath HD,Amarnt HD, PPTV HD,

*** ช่องรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต***

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

1. แผงเสาอากาศ+ เสามาตรฐาน 

Tags : tv-digatal  ทีวีดิจิตอล

view